5.10 warsztaty z cyklu „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” odbyły się w Żywcu. Z uczestnikami spotkaliśmy się w Sali MCK przy ul. Sporyskiej 37. Spośród 47 seniorów, 6 przyjechało na rowerach, a zdecydowana większość przybyła na spotkanie własnymi samochodami. Pokazało to, jak wielu czynnych kierowców jest wśród osób po 60 roku życia, dlatego przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest dla nich niezwykle ważne. 
 
W wykładzie prowadzonym przez eksperta BRD Mariusza Sztala uczestniczyła asp. Jolanta Frydel z KPP w Żywcu, które chętnie odpowiadała na pytania związane z bezpieczeństwem i lokalnymi zagrożeniami, zadawane przez prowadzącego. Wspomniała ona także o wypadkach z udziałem seniorów, jakie miały miejsce na żywieckich drogach. Uczestnicy chętnie angażowali się w zajęcia i zadawali liczne pytania ekspertom. Podczas spotkania tradycyjnie już poruszyliśmy tematykę m.in. wpływu lekarstw na percepcję, przepisów dotyczących zachowań pieszych, rowerzystów i kierowców, wyposażenia obowiązkowego rowerzystów, pierwszej pomocy przedmedycznej i zmian w przepisach ruchu drogowego. 
 
Żandarmerię Wojskową z Krakowie reprezentował plut. Tomasz Wronowicz z placówki ŻW w Bielsku-Białej. Odpowiedział on na wszystkie pytania uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się także symulator jazdy, na którym seniorzy mogli sprawdzić m.in. swój czas reakcji. Dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.