W niedzielę odbyły się ostatnie warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla seniorów. Przez dwa miesiące udało nam się przeprowadzić 48 spotkań z seniorami powyżej 60 roku życia. W warsztatach uczestniczyło łącznie 2538 uczestników i naprawiliśmy 586 rowerów. 

Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom seniorzy dowiedzieli się, jakich zachowań w ruchu drogowym unikać, a jakie mogą uratować im życie, a tym samym udało nam się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Uczestnicy poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, brali udział w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej, a także próbowali swoich sił na symulatorach jazdy i dachowania. Dzięki temu są jeszcze lepiej przygotowani do udziału w ruchu drogowym zarówno jako kierowcy, jak i piesi oraz rowerzyści.  
   
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i aktywne zaangażowanie. Za pomoc w organizacji warsztatów dziękujemy przedstawicielom lokalnych władz i organizacji kulturalnych.  

Partnerami akcji była Policja, Żandarmeria Wojskowa oraz Głos Seniora.


Materiały edukacyjne z akcji znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce materiały edukacyjne.