Piątek, 22.09 to kolejny dzień warsztatów „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”. Piąte spotkanie z naszego cyklu odbyło się w małopolskim Zakliczynie w udostępnionej przez Ratusz sali przy ul. Rynek 1. 
 
Burmistrz Zakliczyna, Dawid Chrobak, wraz z Sekretarzem Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Katarzyną Dobrzańską-Junco – powitali 41 zgromadzonych seniorów. W czasie zajęć uczestnicy mogli porozmawiać z podkom. Tomaszem Markiem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Tarnowie. W warsztatach uczestniczył także Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala, który podziękował seniorom za liczne przybycie. 
 
O planach zamontowania monitoringu na zakliczyńskim rynku, który chce wdrożyć miasto, opowiedział burmistrz Zakliczyna. Rozmowa moderowana była przez eksperta BRD – Mariusza Sztala. 
 
Wyjątkową atrakcją podczas warsztatów był „Bezpieczny Odblaskowy Pokaz Mody” zorganizowany przez „Stylowych Seniorów”. Pokaz koordynowała Janina Czaja, a ambasadorki projektu wystąpiły w specjalnych kreacjach, uszytych z neonowych, odblaskowych materiałów. „Stylowi Seniorzy” to organizacja, która na stałe współpracuje z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i promuje bezpieczeństwo ruchu drogowego w Małopolsce i całym kraju. 
 
Podczas spotkania do seniorów dołączyły także dzieci z Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie wraz z podkom. Tomaszem Markiem z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie. Dzieci przygotowały dla seniorów specjalne materiały edukacyjne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prosili także uczestników, by nie zapominali o odblaskowych elementach ubioru. 
 
Po części wykładowej seniorzy mogli skorzystać z symulatora jazdy lub odwiedzić stoisko Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, udostępniającej „alkogogle” i „narkogogle”. 
 
18 uczestników przyjechało na spotkanie na rowerze. Wszystkie pojazdy zostały doposażone oraz sprawdzone pod kątem sprawności technicznej. 
 
Partnerem projektu był „Głos Seniora”. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.