Kolejne spotkanie: „Senior na drodze… do bezpieczeństwa!” odbyło się w sali Klubu Senior+ w Wałczu. Licznie przybyłych uczestników powitał Burmistrz Miasta – Maciej Żebrowski. Wykład prowadzony był przez eksperta BRD – Mariusza Sztala, który odpowiedział na część pytań zadanych przez uczestników i poruszył najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wałczu: st. asp. Beata Budzyń oraz sierż. Jakub Bielawa. Byli z nami także nadkom. Mateusz Mićko z WRD KWP Szczecin oraz chor. Piotr Sucharkiewicz z Placówki ZW Wałcz. Policjanci opowiedzieli o niebezpiecznych wypadkach w Wałczu, wspomniawszy jednocześnie, z jakimi problemami mierzy się w tym regionie lokalna Policja. Sprawy te skłoniły uczestników spotkania do refleksji. 
 
Podczas dalszej części spotkania zostały pokazane konkretne wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów osobowych. Ekspert Mariusz Sztal zaznaczył, że seniorzy często są ofiarami wypadków drogowych, ale coraz częściej także ich sprawcami. 

Na warsztatach nie zabrakło symulatora jazdy, z którego uczestnicy chętnie korzystali. Dzięki temu uświadomili sobie, jak niebezpieczna może być jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Szczególne podziękowania należą się p. Marcie Korytkowskiej, która zadbała o frekwencję: w spotkaniu wzięło udział 47 uczestników, a 22 z nich przyjechało rowerami. Dziękujemy za uczestnictwo i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.