W piątek 6.10 z akcją „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” dotarliśmy do Ustronia. Warsztaty odbyły się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” przy ul. Daszyńskiego 28. W wydarzeniu wzięło udział 43 seniorów powyżej 60 roku życia, a 8 z nich przyjechało na spotkanie na rowerach. 
 
Wykład poprowadził ekspert BRD Mariusz Sztal, a gościnny udział wziął asp. szt. Grzegorz Hanzel z WRD KPP w Cieszynie. Opowiedział on o zachowaniu seniorów na drogach w Ustroniu i okolicach. Wspólnie z uczestnikami zastanowili się, czy uczestnicy ruchu drogowego po 60 roku życia są bezpiecznymi kierowcami, pieszymi i rowerzystami. Asp. szt. Grzegorz Hanzel wspomniał również o dwóch wypadkach w regionie z udziałem kierowców powyżej 60 roku życia, a także omówił trudne miejsca na ustrońskich drogach, podając przykłady zachowań właściwych. 
 
Dużym zainteresowaniem cieszył się panel z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Okazało się, że żaden z seniorów nie wiedział, gdzie w Ustroniu znajduje się ratujący życie defibrylator AED. 

W warsztatach swój udział miała także Żandarmeria Wojskowa w Krakowie, którą reprezentował plut. Tomasz Wronowicz z placówki ŻW w Bielsku-Białej. 

Ogromną atrakcją dla uczestników warsztatów okazał się też symulator jazdy, z którego bardzo chętnie korzystali. Bardzo dziękujemy za udział w zajęciach i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.