Za nami kolejne spotkanie w ramach kampanii edukacyjnej: „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”. Tym razem spotkaliśmy z seniorami w Turośni Kościelnej, w Gminnym Ośrodku Kultury. Mimo niekorzystnych warunków pogodowych 8 spośród 36 uczestników przybyło do nas rowerami, które zostały dokładnie skontrolowane przez naszego serwisanta i wyposażone w elementy odblaskowe. 

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka KWP w Białymstoku – st. asp. Magdalena Szwatro. Podzieliła się ona swoimi doświadczeniami odnośnie wypadków z udziałem seniorów. Opowiedziała m.in. o kierowcy-seniorze, który regularnie brał udział w zdarzeniach drogowych w regionie. Przeprowadziła także eksperyment z udziałem uczestników, który pokazał, jak wielkie znaczenie mają odblaski. Seniorzy wzięli aktywny udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych. W czasie szkolenia mogli poćwiczyć pierwszą pomoc przy użyciu defibrylatora AED i fantomu. 

Nad przebiegiem spotkania czuwał ekspert BRD Mariusz Sztal, który przedstawił zgromadzonym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i pokazał, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Partnerem projektu był Wydział ŻW w Białymstoku, reprezentowany przez kapr. Adama Marcinkiewicza. Uczestnicy otrzymali od niego odblaski i materiały edukacyjne Żandarmerii Wojskowej. 

W kolejnej części warsztatów uczestnicy pod okiem instruktora korzystali z symulatora jazdy, na którym sprawdzili swój czas reakcji i mogli zmierzyć się z zagrożeniami, które czekają na nich na drogach. Dziękujemy za uczestnictwo i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.