Spotkanie z seniorami w Pionkach odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Zakładowej 5. Wzięły w nim udział aż 72 osoby, z czego 18 przyjechało na spotkanie rowerami.

Uczestnicy zostali powitani przez eksperta BRD Krzysztofa Wójcika. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta Pionki – Robert Kowalczyk oraz przedstawiciele Policji w składzie: podinsp. Stanisław Popiel, nadkom. Emilia Kosma. Policjanci omówili statystyki dotyczące wypadkowości w powiecie, a następnie dyskutowano nad sposobami zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym o zwiększeniu uważności na drodze i zachowywaniu szczególnej ostrożności.

W szczególny sposób zwrócono uwagę na prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a świadectwo takiego przestępstwa dał sprawca wypadku, który spowodował go, wsiadając do auta po wypiciu alkoholu.

Choć seniorzy bywają także sprawcami wypadków, częściej są ich ofiarami, dlatego podczas spotkania szczególny nacisk położono na konieczność noszenie elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność na drodze. Tradycyjnie na spotkaniu była możliwość przeszkolenia się z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, a także skorzystania z symulatora jazdy, dachowania i „alkogogli”.

Za zaangażowanie w przygotowanie spotkanie dziękujemy p. Barbarze Siek – Sekretarz Urzędu Miasta oraz Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach za pomoc w organizacji. Zachęcamy także do obejrzenia fotorelacji.