Kolejne warsztaty „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” odbyły się w Moszczenicy w województwie łódzkim. W zajęciach uczestniczyło 38 seniorów, a 11 z nich przybyło rowerami, które zostały dokładnie sprawdzone i doposażone w niezbędne oświetlenie.  
  
Gośćmi spotkania byli p. Piotr Romek – Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi oraz jego Zastępca – p. Dariusz Misztal. W prelekcji udział wzięli również przedstawiciele lokalnej Policji: asp. sztab. Jarosław Świerczyński, podinsp. Krzysztof Skrobek oraz przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej – st. szer. spec. Krzysztof Lewandowski. Z gośćmi porozmawiał ekspert BRD – Krzysztof Wójcik, który poruszył tematykę przeciwdziałania wypadkom drogowym oraz zaprezentował uczestnikom krótkie materiały filmowe obrazujące prawidłowe i nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu. Dzięki temu wskazane zostały najczęstsze błędy popełniane na drogach. Ekspert podkreślił także, że najlepszym sposobem na ograniczenie zdarzeń drogowych jest unikanie ryzykownych zachowań i każdorazowe upewnianie się, czy dany ruch lub manewr są bezpieczne.  
  
W czasie warsztatów poruszone zostały niepokojące statystyki dotyczące liczby wypadków drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców. Przedstawiona na spotkaniu historia sprawcy wypadku pod wpływem alkoholu była potwierdzeniem, że problem może dotyczyć każdego uzależnionego. Sposobem na pomoc takim osobom jest wsparcie, a nie wyręczanie.    

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się część wykładu poświęcona pierwszej pomocy. Seniorzy bardzo chętnie włączali się do dyskusji oraz uczyli się udzielania pomocy przedmedycznej przy użyciu fantomu i defibrylatora AED, a także układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Po części wykładowej uczestnicy mieli możliwość skorzystania z symulatorów jazdy oraz dachowania.   

Na zakończenie spotkania wszyscy seniorzy otrzymali elementy odblaskowe, które są ważnym elementem podczas poruszania się na drodze po zmroku. Otrzymali także pamiątkowe certyfikaty. Za wsparcie w organizacji wydarzenia dziękujemy Dyrektorowi oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.