W poniedziałek, 18.09 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach kampanii: „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”. Spotkaliśmy się w Markach, w powiecie wołomińskim, na sali udostępnionej dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Uśmiech Seniora”, przy ul. Piłsudskiego 37. W pierwszych warsztatach naszej kampanii wzięło udział 41 seniorów, spośród których, aż 12 przyjechało na spotkanie rowerami. Rowery zostały sprawdzone pod względem technicznym, m.in. uzupełniono brakujące obowiązkowe elementy wyposażenia.

W ramach zajęć seniorzy wysłuchali prelekcji m.in. Sekretarza Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Tomasza Matuszewskiego. Opowiedział on o planach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród osób powyżej 60 roku życia. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawiciela miejscowej Policji, o lokalnych niebezpiecznych miejscach opowiedział asp. szt. Artur Lipiec. W warsztatach uczestniczyli także przedstawiciele żandarmerii wojskowej. Wszystkie prelekcje oraz rozmowy moderował ekspert BRD – Mariusz Sztal.


Oprócz inspirujących dyskusji seniorzy uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu fantoma i AED. Uczestnicy spotkania chętnie angażowali się w warsztaty i aktywnie uczestniczyli w dyskusjach. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.