Dnia 10.10 warsztaty z cyklu „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” odbyły się w Kórniku. Z seniorami spotkaliśmy się na sali udostępnionej przez Dom Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.  
  
Część wykładową spotkania poprowadził ekspert BRD – Krzysztof Wójcik, który poruszył wiele interesujących dla uczestników tematów. Na warsztatach obecna była także asp. Anna Bręk, zastępczyni naczelnika WRD KMP w Poznaniu, z którą uczestnicy porozmawiali o lokalnych problemach drogowych i tych związanych z bezpieczeństwem. Seniorzy zaproponowali działania, jakie można wprowadzić w mieście, aby polepszyć komfort osób starszych przemieszczających się pieszo, rowerami lub samochodami. Uczestnicy zaznaczyli, że w Kórniku brakuje logicznie rozmieszczonych ścieżek rowerowych. Zasugerowali również, że przydałaby się odpowiednia analiza oznakowania dróg, czym asp. Anna Bręk obiecała się zająć. W czasie spotkania uczestnicy dowiedzieli się także o krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, do korzystania z której zostali zachęceni.  
  
Po części wykładowej seniorzy mieli możliwość odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu fantomu i defibrylatora AED, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.  
W osobnym pomieszczeniu na uczestników czekał symulator jazdy, gdzie mogli sprawdzić np. swój czas reakcji. Poza tym na symulatorze Pan Krzysztof Wójcik uczył seniorów, jak poprawnie zapiąć pas w samochodzie, tłumacząc, dlaczego jest to tak bardzo ważne dla ich bezpieczeństwa.  
  
Partnerem projektu była Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, z którego st. szer. Mateusz Dąbrowski i kpr. Kacper Sędłak udostępniali seniorom „alkogogle” i „narkogogle”. W dniu spotkania pogoda nie sprzyjała – w wydarzeniu wzięło udział 37 seniorów, a 5 z nich przyjechało rowerami. Dziękujemy za udział i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.