Akcja „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” zawitała do Kołobrzegu. Z seniorami spotkaliśmy się w Centrum Usług Społecznych przy ul. Okopowej 15-15a. Na warsztaty przybyło 37 seniorów, a 11 z nich przyjechało na rowerach. Nasz serwisant sprawdził stan techniczny każdego roweru i doposażył je w brakujące elementy oświetlenia. 
 
Wykład prowadzony był przez eksperta BRD – Mariusza Sztala, który w rozmowie z seniorami poruszył zagadnienia ważne dla mieszkańców Kołobrzegu. Uczestnicy chętnie brali udział w dyskusji i zgłaszali, z jakimi problemami borykają się na lokalnych drogach. W rozmowie brał udział podkom. Robert Piecyk – Naczelnik WRD KPP Kołobrzeg. 
 
Partnerem projektu była Placówka Żandarmerii Wojskowej Koszalin. Chor. Przemysław Damrych i st. szer. spec. Łukasz Gawron umożliwili seniorom skorzystanie z symulatora zderzeń. Seniorzy korzystali również z symulatora jazdy, który pokazał im jakie zagrożenia mogą napotkać na drodze, uświadamiając ich jednocześnie jaki mają czas reakcji. W trakcie spotkania towarzyszył nam z-ca egzaminatora nadzorującego WORD Szczecin – Łukasz Szuniewicz. Dziękujemy wszystkim seniorom za obecność i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.