2 października 2017 r. w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Radomiu zrealizowano kolejny Warsztat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Akcji informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

Najbardziej docenionym przez uczestników elementem Warsztatu była ścianka edukacyjna przedstawiająca wzorcowe postawy i zachowania na drodze seniora pieszego, kierowcy i rowerzysty oraz poruszająca zagadnienia dotyczące zdrowia seniora, jako uczestnika ruchu drogowego.

W Warsztacie uczestniczyli przedstawiciele Policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – podinspektor Stanisław Popiel, podkomisarz Emilia Kosma i młodszy aspirant Ewelina Stóżka, którzy przedstawili m.in. kilka danych statystycznych z udziałem osób z pokolenia 60+ w zdarzeniach drogowych i przypomnieli obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Ponadto, pan podinspektor zwracał szczególną uwagę seniorów pieszych na bezpieczne przekraczanie jezdni, a seniorom rowerzystom przypominał m.in. o obowiązkowym wyposażeniu roweru w oświetlenie pozycyjne przednie i tylne.

Bardzo dużo uwagi poświęcono również stosowaniu elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów poruszających się po drodze po zmierzchu, w tym zaprezentowano różne ich rodzaje i sposoby użytkowania. Każdy z uczestników Warsztatu otrzymał kamizelkę, opaski i zawieszki odblaskowe, a rowerzyści – dodatkowo również szelki. Przedstawiciele Policji od razu pomagali też seniorom pieszym przymocować otrzymane zawieszki odblaskowe do ich torebek, a seniorom rowerzystom pomagano w regulacji i zakładaniu szelek odblaskowych. Uczestnicy warsztatu docenili także otrzymane ściągi i wlepy bezpieczeństwa, które bardzo chętnie zabierali również dla swoich bliskich i znajomych.

Następnie, seniorom rowerzystom, kierowcom i pieszym przybliżono zmiany psychomotoryczne zachodzące wraz z wiekiem, które mogą mieć wpływ na uczestników ruchu drogowego oraz zwrócono uwagę na możliwe działania niepożądane przyjmowanych leków i preparatów. Uczestnicy chętnie dzielili się zarówno z przedstawicielami Policji, jak i między sobą swoimi spostrzeżeniami i stosowanymi praktykami bezpiecznego zachowania oraz pytali o nurtujące ich kwestie dotyczące przepisowego i bezpiecznego poruszania się po drogach.

Na zakończenie Warsztatu seniorzy kierowcy, rowerzyści i piesi zgodnie stwierdzili, że tego typu Akcji powinno być więcej i powinny odbywać się częściej oraz że bardzo im miło, że mogli bezpłatnie otrzymać wsparcie edukacyjne i odblaskowe.