W minioną sobotę,  9 września 2017 roku, Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w jego ramach m.in. symulator dachowania czy warsztat rowerowy, zostało rozstawione na  Placu Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

To tutaj padł rekord zainteresowania  symulatorem dachowania – w symulacji zdecydowało się wziąć udział aż 231 osób.   

Dużą popularnością cieszył się również warsztat rowerowy, w którym każdy rowerzysta mógł skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego swojego jednośladu. Efektem czego 115 rowerów zostało poddanych przeglądowi, a w 76 uzupełniono brakujące oświetlenie.

Ponad 60 osób skorzystało z symulatora zderzeń, sporym zainteresowaniem cieszył się również symulator  refleksu.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Najczęściej kierowane do nich pytania dotyczyły  obowiązkowego wyposażenia roweru, możliwości przejeżdżania  rowerem przez przejście dla pieszych (jest to zabronione, rower należy przeprowadzić) czy konieczności noszenia odblasków (jest to obowiązkowe po zmroku, poza terenem zabudowanym).

Pełne ręce roboty miała też obsługa stanowiska informacyjno – edukacyjnego, na którym rozdystrybuowano ponad 1200 ściąg i 450 wlep bezpieczeństwa, dzięki którym seniorzy mogą przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto uczestnicy mogli wyposażyć się w elementy odblaskowe.

Obecni w Miasteczku Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach panowie Leszek Kala i Wojciech Podsiadło – egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach dzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą i odblaskami.

Pojawiły się liczne głosy postulujące przeprowadzanie  podobnych działań częściej, regularnie  i na terenie całego kraju.

Kolejne Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach akcji  „60+ bezpieczni w ruchu drogowym” odbędzie się  w niedzielę 17 września w Łodzi, na alei Leona Schillera, u wylotu ul. Piotrkowskiej.