21 września 2017 r. w Klubie Seniora rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbył się Warsztat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jako pierwszy głos zabrał mgr inż. Mirosław Wojciechowski, omawiając wzorcowe postawy i zachowania na drodze seniora kierowcy, seniora rowerzysty i seniora pieszego oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Prowadzący w swym wystąpieniu poświęcił uwagę m.in. prawidłowemu wykonywaniu manewru skrętu w lewo, obowiązkowemu i dodatkowemu wyposażeniu roweru, konsekwencjom nieprawidłowego wyprzedzania oraz apelował do uczestników warsztatu aby każdy uczestnik ruchu drogowego czuł się współodpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze.

Drugim prelegentem był podkomisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który na początku przytoczył wybrane dane statystyczne dotyczące zdarzeń w ruchu drogowym z województwa podkarpackiego. Następnie Pan komisarz szeroko omówił podstawowe zasady bezpieczeństwa w grupach zorganizowanych, które poruszają się po drogach, przytaczając obowiązki spoczywające na organizatorze np. pielgrzymki. Omówione zostały też kwestie związane z prawidłowym ustawieniem pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewożenia dzieci.

I tym razem Warsztat BRD był okazją dla jego uczestników aby zwrócić się do przedstawiciela Policji z różnymi pytaniami. Pośród nich znalazły się, takie jak: czy przepisy określają kształt i wielkość lusterek samochodowych, czy grupa licząca do 15 rowerzystów powinna zostać zgłoszona i jeśli tak to gdzie, czy noszenie kamizelek jest obowiązkowe i jakiego koloru powinny one być. W pytaniach uczestnicy poruszali też lokalne problemy np. pytając jakie są konsekwencje nieprawidłowego parkowania pojazdów w Centrum miasta.

Na koniec wystąpienia Pan komisarz poinformował i zachęcił słuchaczy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wspomniał, że można za jej pośrednictwem zgłaszać np. miejsca niebezpieczne, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, czy miejsca publiczne, w których spożywany jest alkohol. Jednocześnie informując, że Policja ma 5 dni na zweryfikowanie zgłoszenia. Ponadto uczestnicy otrzymali od Pana Komisarza odblaskowe opaski samozaciskowe.

Podczas warsztatu omówiono także kiedy, jak i po co stosować elementy odblaskowe, apelowano o odpowiednie zabezpieczenie i przewożenie różnych przedmiotów np.: torebek, plecaków lub parasoli, poinformowano jak różnego rodzaju leki i preparaty mogą wpływać na zdolność kierowania pojazdami oraz wskazano jakie zmiany zachodzą wraz z wiekiem, które seniorzy kierowcy, rowerzyści i piesi powinni wziąć pod uwagę.

W czasie spotkania przybyło też dziewięciu nowych Ambasadorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Sieci “STER”.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dodatkowe opaski samozaciskowe i inne elementy odblaskowe oraz ściągi i wlepy bezpieczeństwa. Uzupełniono też brakujące oświetlenie w jednym rowerze.