Pionki – „Należy przewidywać potencjalne zagrożenia aby nie dochodziło tu do zdarzeń drogowych, w których giną ludzie ”

Podwyższone statystyki wypadkowości osób 60+ z 2018 roku spowodowały, że spotkanie w dniu 29 lipca br. zostało zorganizowane w Pionkach. Problem seniorów w powiecie radomskim szczególnie dotyczy seniorów kierujących autami. Uczestniczyli oni bowiem w aż 39 wypadkach, gdzie 4 osoby zginęły, a 16 kierujących zostało rannych.

Mariusz Sztal - ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadził z uczestnikami pogadankę, nt. zagrożeń występujących na drodze – zaprezentował specjalnie przygotowane krótkie filmy obrazujące realne niebezpieczeństwa oraz wytłumaczył seniorom, jakie są faktyczne powody powstawania wypadków. Podkreślał, że aby nie dochodziło tu do zdarzeń drogowych, w których giną ludzie należy przewidywać potencjalne zagrożenia.

Galeria zdjęć ze spotkania dostępna tutaj.

© 2018 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.