Zachęcamy do zapoznania się z folderem Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób po 60 roku życia. 

Publikacja ma za zadanie podnieść świadomość przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń i klubów seniora w zakresie konieczności prowadzenia systematycznej edukacji skierowanej do kierowców, pieszych i rowerzystów po 60 roku życia. 

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest ważna w każdym wieku, a seniorzy stanowią coraz większą grupę uczestników ruchu drogowego (statystyki za 2022 r.: wypadki – 7 647, zabici – 590 i ranni – 5 365).

By zadbać o ich bezpieczeństwo i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem prowadzimy cykl warsztatów edukacyjnych w całej Polsce. Każdy warsztaty ma na celu edukowanie i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym.  W oparciu o cykl spotkań przygotowaliśmy dla Państwa folder, który można traktować jak gotową instrukcję postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego, a także wszystkich organizacji działających na rzecz osób po 60 roku życia. 

W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalanie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, a także znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, czy wiedza z zakresu zasad ruchu drogowego oraz znajomość praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, ale jak to zrobić ?, właśnie ten folder, w tym pomoże. Publikacja jest przydatnym i praktycznym źródłem wiedzy w tym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się.    

Pobierz Folder Systematyczna edukacja Seniorów w ruchu drogowym (.pdf 4 140 KB)