Kolejny dzień warsztatów z cyklu: „Senior na drodze do… bezpieczeństwa” spędziliśmy w Kłodzku. Z tamtejszymi seniorami spotkaliśmy się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43, w warsztatach uczestniczyło 70 seniorów. W organizacji spotkania pomogła również Pani Ewa Chmiel z Wydziału Spraw Społecznych w UM Kłodzko. Z powodu brzydkiej pogody tylko 2 seniorów przyjechało na spotkanie rowerami. Pozostali uczestnicy przybyli samochodami osobowymi.  

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, dlatego seniorzy chętnie zadawali pytania ekspertom i policjantom. Rozmowę o lokalnych problemach ruchu drogowego rozpoczął Krzysztof Wójcik, który na konkretnych przykładach pokazywał prawidłowe i niepożądane zachowania seniorów na drodze.  

W części wykładowej głos zabrał Naczelnik WRD KPP w Kłodzku – nadkom. Robert Kolano oraz zastępca naczelnika – kom. Tomasz Sasaga. Udzielili oni odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego, czy starsi mieszkańcy Kłodzka są dobrymi kierowcami i ostrożnymi pieszymi. Policjanci wspomnieli również o niebezpiecznych zachowaniach seniorów na przejściu przy ul. Wojska Polskiego w Kłodzku. W spotkaniu pojawił się także st. sierż. Piotr Strzelecki z Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kłodzku.  

Po prelekcji uczestnicy mogli zbadać sobie ostrość wzroku i sprawdzić umiejętność rozróżniania barw. Chętnie korzystali także z symulatora jazdy. Po zakończeniu zajęć seniorzy otrzymali pamiątkowe certyfikaty.  
   
Seniorzy, którzy przybyli na spotkanie rowerami, mogli skorzystać z pomocy serwisanta, który zadbał o stan techniczny rowerów i doposażył je w niezbędne oświetlenie.  
   
Dziękujemy seniorom za aktywne uczestnictwo i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.