16.10 warsztaty z cyklu „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” odbyły się w Gniewie. W zajęciach uczestniczyło 58 seniorów, z których 15 przyjechało na rowerach. Wielu seniorów na spotkanie przyszło pieszo.  
  
Wykład prowadzony był przez eksperta BRD – Mariusza Sztala, a hasłem przewodnim poniedziałkowych zajęć był „czas”. Wykładowca uświadomił seniorów, że ,,czas jest najważniejszą rzeczą na drodze’’, a od niego zależeć może m.in. ludzkie życie.  
  
W prelekcji wzięła udział również mł.asp. Monika Jankowska z WRD KPP w Tczewie, która poruszyła temat wypadków na lokalnych drogach. Wspomniała m.in. o wypadku na pobliskiej drodze krajowej oraz przekonywała uczestników, jak ważne są badania lekarskie dla kierowców powyżej 70 roku życia ze względu na pogarszający się refleks. W czasie zajęć poruszony został też temat wpływu leków na percepcję człowieka. Wszyscy seniorzy zgodnie przyznali, że kierowcy powinni przechodzić regularne badania. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się też panel z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomu i defibrylatora AED, a seniorzy chętnie włączali się w dyskusję na temat ratowania życia.  
  
Na zewnątrz na uczestników czekał symulator jazdy oraz serwisant, który zadbał o to, aby wszystkie pozostawione rowery wyjechały sprawne i zostały doposażone w brakujące oświetlenie. Dodatkowo na spotkaniu pojawił się również chór. Rafał Słoński oraz st. szer. specjalista Maciej Kudełka z Żandarmerii Wojskowej, którzy przy użyciu symulatora zderzeń uświadomili seniorów, jak ważną rolę odgrywa zapięty pas bezpieczeństwa.  
  
Za dużą frekwencję w szczególny sposób dziękujemy seniorom z UTW w Gniewie oraz seniorom z Dziennego Domu Seniora. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.