Spotkanie z seniorami z powiatu strzyżowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatu. Przy wypełnionej sali spotkanie rozpoczął tradycyjnie Pan Mariusz Sztal, którego wstęp był kanwą pod przemówienie Starosty Powiatu Pana Bogdana Żybury. Starosta podziękował mieszkańcom za tak liczne przybycie – sala pomimo swoich dużych rozmiarów wymagała dostawiania kolejnych krzeseł. W trakcie spotkania pojawiali się wciąż kolejni seniorzy zainteresowani tematyką warsztatów. Na spotkanie przybył również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.

Pomimo niesprzyjającej pogody znaczna część obecnych na sali przybyła na spotkanie na rowerach, które zostały sprawdzone i doposażone w wymagane akcesoria.

Policjanci przedstawili statystyki zdarzeń drogowych za ubiegły rok i zwracali uwagę na najczęstsze nieprawidłowości przyczyniające się do wypadków. Uwrażliwiali seniorów na potrzebę kierowania się szczególną rozwagą na drodze. Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkomisarz Wojciech Twaróg potwierdził potrzebę organizacji takich spotkań i podkreślił profesjonalizm spotkania.

Seniorzy skorzystali z dodatkowych możliwości. Sprawdzili swój wzrok przy użyciu tablic okulistycznych, a także chętnie badali swój czas reakcji.

Po spotkaniu okazali swoje zadowolenie z uzupełnienia rowerów w dzwonki i oświetlenie.