Spotkanie w Skawinie rozpoczęło się od wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Norberta Rzepisko. Pan Burmistrz podziękował seniorom za przybycie na spotkanie i zainteresowanie tematem. Wskazał na zasadność organizowania prelekcji i spotkań, których celem jest zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców Skawiny.

Następnie głos zabrał Mariusz Sztal. Jak zwykle trochę z humorem nawiązał kontakt ze słuchaczami i zachęcił ich tym samych do dwustronnego spotkania. Nie był to typowy wykład, a seniorzy zgromadzeni na sali żywo włączyli się w dyskusję o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chętnie podzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami, co do zachowań na drodze oraz przemyśleniami związanymi z bezpieczeństwem na drodze. Podkreślali, że na każdym z nas spoczywa poczucie współodpowiedzialności za to, co dzieje się na drodze.

Swoje uwagi przekazała również przybyła na spotkanie Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji Pani st. post. Katarzyna Odrywołek. Nawiązując do wstępu Pana Burmistrza i Pana Mariusza Sztala opowiedziała mieszkańcom o ostatnich wydarzeniach, w których poszkodowani byli miejscowi piesi oraz rowerzyści. Ta część pogadanki również zaangażowała słuchaczy do aktywnego udziału w spotkaniu. Seniorzy w Skawinie aktywnie spędzają czas na rowerach, a znalazło to odzwierciedlenie w pracy naszego serwisanta. To co działo się w namiocie serwisowym pokazało jak liczną społecznością w Skawinie są osoby 60+. Prace serwisowe trwały jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej części spotkania. Serwis rowerowy działał przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Niektórzy chodzili po części eksploatacyjne do pobliskiego sklepu, tak by serwisant mógł zamontować to, co wykraczało poza zakres oferowanego serwisu, a co rowerzyści chcieli mieć zamontowane.

Całości spotkania dopełniły rozdane certyfikaty jak również kontrola wzroku, czy czasu reakcji. Niektórzy seniorzy po wykonanych kontrolach poprawności widzenia stwierdzili, że przyda się wizyta u okulisty. Pokazaliśmy, że prostym sposobem możemy przekonać się czy potrzebujemy konsultacji specjalisty, aby czuć się pewniej nie tylko na drodze, ale i w codziennym życiu.