Kolejne spotkanie „Senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie” odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Z przybyłymi seniorami spotkał się Mariusz Sztal, prowadzący główną prelekcję oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarz Będkowski i profilaktyk społeczny aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka. Policjanci zwrócili uwagę na wydarzenia jakie miały miejsce w Sieradzu, z jakimi problemami mierzy się policja w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sprawy ważne, ale też smutne i wpływające na wyobraźnię słuchaczy. W dalszej części prelekcji Mariusz Sztal zobrazował to o czym mówił policjant., pokazując najczęstsze wykroczenia popełniane przez pieszych czy rowerzystów oraz kierowców pojazdów samochodowych. Trzeba zaznaczyć, że seniorzy występują zarówno w roli ofiar wypadków, ale niestety coraz częściej jako sprawcy zdarzeń na drodze. Wiele sytuacji omawiane było na podstawie ostatnich zdarzeń drogowych opisywanych przez media. To pozwoliło na łatwiejszą dyskusję ze słuchaczami, bo też słyszeli o tych wypadkach.

Nie zabrakło również zajęć z kontrolą wzroku czy refleksu. Uczestnicy mogli przekonać się jak niebezpieczna jest jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W symulatorze dachowania seniorzy mogli przekonać się co się dzieje z Ich ciałem podczas obracania się samochodu. Takie spotkania są potrzebne a różnorodna forma zajęć nie pozwala się nudzić uczestnikom.