Z akcją “Senior na Drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie”, tym razem zawitaliśmy do Rydułtowskiego Centrum Kultury. Seniorzy na to spotkanie dotarli pieszo i na rowerach. Pochwalili się, że działa u nich prężna sekcja rowerowa i byli właśnie w przededniu kolejnej wycieczki rowerowej na dystansie ok 100 kilometrów.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Wójcik, który opowiedział o powodach i celach spotkania a następnie oddał głos Podinspektorowi Włodzimierzowi Mogile, z którym mieliśmy wielokrotnie prowadzić spotkania. Policjant opowiedział o zdarzeniach i skutkach nieuwagi wszystkich uczestników ruchu drogowego. “Musicie Państwo uważać podwójnie, jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Inaczej nie da się bezpiecznie jeździć i chodzić po drogach pełnych pojazdów”. Tak konkluzja powinna utkwić każdemu w pamięci. W dalszej części prelekcji Krzysztof Wójcik zaprezentował zebrane materiały obrazujące najczęstsze “grzeszki” pieszych i rowerzystów, a także pokazał jak w prawidłowy sposób poruszać się po drogach. Również w Rydułtowach seniorzy mogli sprawdzić wzrok przy pomocy tablic okulistycznych, bardzo interesował ich pomiar czasu reakcji oraz możliwość skorzystania z symulatorów zderzenia i dachowania. To robi na każdym wrażenie i pokazuje jak istotne jest właściwe zapinanie pasów bezpieczeństwa. Na koniec było wiele serdeczności i podziękowań z obydwu stron. Tutaj pozdrowienia dla Pani Janiny – najbardziej aktywnej i znanej w środowisku rowerzystów uczestniczce spotkania, która nie chciała pominąć, żadnego elementu spotkania.