Spotkanie “Senior na drodze -Pamiętaj o bezpieczeństwie” w Rawie Mazowieckiej odbyło się w Budynku Starostwa. Powiatowego.

W spotkaniu udział wzięły Przedstawicielki Policji z Komendy Powiatowej w Rawie Mazowieckiej Panie: sierż sztab. Agata Krawczyk i sierż sztab. Małgorzata Lewandowska. Panie przeprowadziły świetną prelekcję, którą dopełnił wykład przeprowadzony przez Krzysztofa Wójcika.

Seniorzy chętnie wypełniali ankiety oraz brali aktywny udział w spotkaniu, zadając wiele pytań, dzieląc się swoimi wątpliwościami. Tym bardziej, że przed budynkiem czekały dalsze atrakcje dla przybyłych. Po standardowych już badaniach wzroku i refleksu w sali, przybyłe osoby mogły doświadczyć osobiście jak wygląda “dachowanie” czy zderzenie przy niskiej prędkości. To wszystko za sprawą użycia symulatorów tych zdarzeń.

W związku z dużym zainteresowaniem i brakiem możliwości przybycia części społeczeństwa na to spotkanie do budynku Starostwa, takie samo spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Obudźmy Nadzieję. gdzie sierż sztab. Agata Krawczyk) i Krzysztof Wójcik omówili ponownie najczęstsze problemy powodowane przez uczestników ruchu w Powiecie. Policjantka przedstawiła również statystyki z Rawy Mazowieckiej, pokazując lokalne problemy. Uczestnicy otrzymali odblaskowe opaski z prośbą o ich noszenie, dla poprawienia swojego bezpieczeństwa przez pieszych i rowerzystów przybyłych na spotkanie. Szczególne podziękowania należą się Pani Prezes Fundacji Małgorzacie Walendziak za zaangażowanie w organizację tego spotkania. Jak widać rożne instytucje są zainteresowane poszerzaniem świadomości społeczeństwa, co cieszy i pozwala mieć nadzieję na efekty takiej pracy.

Podobnie jak w Starostwie, obecne na spotkaniu osoby mogły skorzystać z przywiezionego symulatora dachowania, co znacznie podniosło atrakcyjność spotkania dla słuchaczy. Mogli bowiem popatrzeć na zdarzenie drogowe nie tylko z pozycji widza ale i uczestnika. To pobudza wyobraźnię.

Informacje o spotkaniu zamieścił również portal eGłos.