Spotkanie “Senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie” w Radomsku odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Przybyłych uczestników przywitał Krzysztof Wójcik oraz Przedstawiciele Policji mł. aspirant Agnieszka Kropisz z Wydziału Profilaktyki Społecznej oraz mł. aspirant Grzegorz Kącki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Słuchacze mieli okazję wysłuchać prelekcji Policjantów, która dotyczyła właściwego wyposażenia pojazdów ( w tym wypadku rowerów), ale również na tym spotkaniu duża część prelekcji poświęcona była odblaskowym elementom, poprawiającym widoczność pieszych i rowerzystów podczas poruszania się po drogach.

Seniorzy mieli pytania do Policji o sprawy lokalne nurtujące ich jako uczestników ruchu drogowego, ale też pojawiły się pytania natury ogólnej z obszaru przepisów ruchu drogowego na które wyczerpująco odpowiadał Krzysztof Wójcik w trakcie swojej prelekcji. Seniorzy, ale też i prelegenci mieli okazję zaprezentować swoje zdanie przed obiektywem miejscowej telewizji NTL Radomsko, gdzie podkreślali potrzebę takich spotkań.

I tu jak na poprzednich spotkaniach Seniorzy mogli zbadać swój wzrok, jakość widzenia barw czy mogli sprawdzić swój czas reakcji na bodźce wzrokowe i dźwiękowe. Jednak z obserwacji można było wywnioskować, że najbardziej oczekiwanym elementem były atrakcje rozstawione przed budynkiem starostwa – symulator dachowania i symulator zderzenia wzbudziły dużo emocji i refleksji. Cel tak połączonej prezentacji wydaje się idealnym połączeniem teorii z praktyką.