Spotkanie z mieszkańcami powiatu przeworskiego odbyło się w siedzibie Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 10. Zgromadzonych przywitał wicestarosta Przeworska, oddając głos prelegentom.

Policjanci z lokalnej Komendy Policji przedstawili podstawowe problemy związane z ruchem rowerzystów i pieszych w mieście. Zwrócili uwagę na lokalizacje, w których ilość wypadków jest ponadprzeciętna. Dali przy tym rady, jak unikać niebezpieczeństw i na czym szczególnie się koncentrować.

Jeszcze podczas kuluarowych rozmów, uczestników spotkania zainteresowały „alkogogle”, czyli symulator „upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu”. Prowadzący spotkanie zaproponowali uczestnikom przeprowadzenie eksperymentu z wykorzystaniem miernika czasu reakcji i alkogogli. Pozwolili na wykonanie dwóch prób sprawdzających – jednej bez, a drugiej z założonymi alkogoglami. Wyniki były do przewidzenia od początku. Reakcje „w stanie upojenia alkoholowego” były spóźnione, a często nieadekwatne do nadawanych sygnałów. Tak też w warunkach symulowanych, seniorzy mogli samodzielnie doświadczyć zjawisk obniżenia koncentracji, spowolnienia czasu reakcji czy też zniekształcenia widzianego obrazu.

„Alkohol upośledza układ nerwowy, przez co czas reakcji na zagrożenia wydłuża się” – mówili prelegenci. „Proszę pamiętać, że na drodze można czasem spotkać nierozsądne osoby, które decydują się kierować pojazdem po alkoholu. Dostrzegając niepokojące sygnały mogące o tym świadczyć, musicie Państwo w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo” – podsumowali.

Sprawozdanie ze spotkania dostępne na stronach powiatu (tutaj) oraz stronie Twoje Miasto Przeworsk.