Spotkanie odbyło się w Budynku Starostwa Powiatowego. Wydarzenie “Senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie” otworzył Starosta Prudnicki – Pan Radosław Roszkowski. Podziękował on za przybycie Uczestnikom i Gościom. Zapewnił też, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Prudniku jest jednym z priorytetów w Powiecie. Następnie głos zabrali policjanci z Komendy Powiatowej w Prudniku: sierż sztab. Monika Łyko oraz sierż. sztab. Michał Olszyna. Policjanci, którzy doskonale znają powiat prudnicki opowiedzieli o wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych, które w większości sami obsługiwali w ramach służby. Takie prezentacje przemawiają najlepiej, bowiem słuchacze mają okazję usłyszeć wówczas, że omawiane wypadki nie zdarzyły się gdzieś w Polsce lecz konkretnie w ich miejscowości, a ofiarami mogły być osoby, które znali.

W dalszej części spotkania ekspert ruchu drogowego Mariusz Sztal zaprezentował przygotowane filmy. Również i tym razem spowodował aktywne włączenie się w dyskusję uczestników spotkania.

Nie mogło zabraknąć także możliwości skontrolowania wzroku i refleksu. O ile badanie czasu reakcji wypadało w przewidzianych normach, to co do ostrości widzenia było już więcej uwag. Ale to pozwoliło przekonać się uczestnikom, o konieczności konsultacji u okulisty. “Jeżeli podczas badania wzroku okazuje się, że nie widzicie Państwo tych cyfr, może się okazać, że na drodze też nie zauważycie ważnego szczegółu” zakończył Mariusz Sztal.

Spotkanie podsumował Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Dominik Grabowski. Wręczył każdemu uczestnikowi odblaskowe elementy oraz kamizelki, aby Ci uczestnicy ruchu drogowego byli bardziej widoczni na drodze. Rozdane też zostały pamiątkowe certyfikaty.