Sala Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, gdzie gościliśmy w ramach akcji Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”, wypełniła się słuchaczami w całości.
Spotkanie krótkim wstępem rozpoczął Mariusz Sztal, po czym przekazał głos Zastępcy Burmistrza – Pani Hannie Kułakowskiej-Michalak oraz Komendantowi Powiatowemu Policji mł. insp. Robertowi Pachowi, którzy podkreślali jak ważne jest bezpieczeństwo w Piasecznie.

Pan Komendant pochwalił Społeczeństwo za coraz lepsze statystyki wypadków w bieżącym roku. Następnie głos zabrał asp. sztab. Robert Bojarski z Sekcji Profilaktyki Społecznej WRD KSP. Prezentując szeroki wykład na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przedstawił konkretne przykłady ze swojego 25-letniego doświadczenia, co wywarło niemałe wrażenie na przybyłych osobach. Nie sposób pominąć też zaangażowanie samych Seniorów zadających mnóstwo pytań zarówno przedstawicielowi Policji, jak i w późniejszej części wykładu Mariuszowi Sztalowi.

Podczas wykładu jeden z uczestników wyraził jakże prawdziwą opinię, że “odruchów się nie kontroluje” – w kontekście zachowań uczestników ruchu i ich reakcji na nagłe zdarzenia. Na tym spotkaniu uczestnicy mieli niemało atrakcji, oprócz już tradycyjnej kontroli refleksu i wzroku, osoby które przyjechały na rowerach nie tylko skorzystały z usług serwisu, w którym mogli doposażyć pojazdy, ale dodatkowo Straż Miejska dokonała oznakowania pojazdów.

Rozmowy trwały jeszcze długo po spotkaniu. Poza wspomnianymi gośćmi i prelegentami duże podziękowania należą się Panu Krzysztofowi Kasprzyckiemu – Koordynatorowi Polityki Senioralnej za profesjonalne przygotowanie spotkania i duże wsparcie w trakcie prelekcji.

Sprawozdania ze spotkania zamieszczone są na stronie policja.gov.pl oraz piaseczno.news.pl