Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało wspaniałe miejsce na spotkanie w swojej siedzibie. Nie sposób pominąć zaangażowania w organizację  Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Pana Józefa Marka Jastrzębskiego  oraz Pani Mileny Wareckiej – Inspektora Biura BiSO. 

Sala na spotkanie została wypełniona przez seniorów, którzy wysłuchali wstępu wygłoszonego przez Pana Starostę Zbigniewa Chrupka. Podziękował on za zainteresowanie tematyką spotkania i życzył „owocnych obrad”. Następnie głos zabrała Pani podinsp. Ewa Dmochowska – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.  Dalszą część spotkania poprowadził Mariusz Sztal. Uczestnicy spotkania oglądając prezentację mieli wiele pytań do przedstawicielki Policji. Pani Naczelnik wspólnie z Mariuszem Sztalem wyjaśniali zawiłości przepisów. Również na tym spotkaniu zarówno prelegenci jak i przedstawiciele miejscowej społeczności mieli okazję zaprezentować swoje poglądy przed kamerami telewizji – wydarzenie relacjonowała TVP 3 Warszawa i miejscowa telewizja TV Ostrów. Dopełnieniem spotkania było wystąpienie Pani Katarzyny Mroczkowskiej z Projektu Zdrowie i możliwość zasięgnięcia porad dietetyka. Oczywiście każda chętna osoba mogła sprawdzić swój wzrok i zbadać czas reakcji. Przed budynkiem technik dokonywał niezbędnych regulacji i doposażenia rowerów w obowiązkowe wyposażenie.

Spotkanie i tym razem przeciągnęło się o rozmowy pomiędzy uczestnikami a Policjantką i głównym Prelegentem.

Sprawozdanie ze spotkania zamieścił między innymi Ostrowski Portal Informacyjny.