Takie spotkania jak dzisiejsze, są kluczem do edukowania Uczestników Ruchu Drogowego. Tymi słowami Starosta Powiatu Oleckiego Pan Marian Świerszcz oraz Mariusz Sztal i powitali seniorów przybyłych na prelekcję z cyklu “Senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie”.

W spotkaniu wzięli udział Przedstawiciele Policji – aspirant sztabowy Mirosław Wydra i aspirant sztabowy Mirosław Stachurski z Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Jedną z ciekawostek jaką usłyszeli wszyscy uczestnicy spotkania było to, że w powiecie oleckim na 34 tysiące mieszkańców zarejestrowanych jest aż 30 tysięcy pojazdów. Statystycznie więc prawie każdy mieszkaniec bez względu na wiek posiada jakiś pojazd. Oczywiście taka ilość pojazdów przekłada się pośrednio na ilość zdarzeń, co przy 7 etatach Policjantów ruchu Drogowego na cały powiat przysparza wielu problemów.

Spotkanie od początku wzbudzało emocje, ale też odbywało się w przyjaznej atmosferze. Co jakiś czas z obydwu stron pojawiały się anegdoty nawiązujące do tematyki spotkania. Oczywiście mieszkańcy mieli szereg pytań i wątpliwości do przepisów, i te kwestie z Policjantami szczegółowo omówił Mariusz Sztal.

Szczególne podziękowania za przygotowanie spotkania i pomoc w samej organizacji należą się Pani Annie Turowskiej, która czynnie uczestniczyła w całym spotkaniu, a po jego zakończeniu w imieniu Starosty, wręczyła uczestnikom elementy odblaskowe oraz upominki związane z promocją regionu. Mariusz Sztal na zakończenie prelekcji wręczył uczestnikom pamiątkowe dyplomy, a technik rowerowy zadbał o właściwy stan techniczny rowerów uczestników.