Pierwsze ze spotkań z seniorami w województwie podkarpackim, zrealizowaliśmy w poniedziałek 8 lipca w Nisku.

Prelekcję przeprowadził Mariusz Sztal – ekspert BRD z Warszawy oraz przedstawiciel lokalnej Policji – st. asp. Bernard Dul.

Policjant zwracał uwagę na błędy popełniane przez pieszych, ale również na nieprawidłowości innych uczestników ruchu w Nisku. Swoje wystąpienie podsumował: „To kierujący pojazdami najczęściej lekceważą przepisy w rejonie przejść, powodując tym samym zagrożenia dla pieszych. Gdy będziecie Państwo siedzieć za kierownicą swojego auta, nigdy nie zapominajcie o niechronionych uczestnikach ruchu”.

Ze strony mieszkańców Niska padły pytania do Policji na temat wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami w konkretnych rejonach miasta. Pytania dotyczyły również nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w rejonach przejść dla pieszych, znacznie ograniczających widoczność. „Dziękuję za te sygnały. Będziemy monitorować te miejsca i reagować na niebezpieczeństwa. Co więcej, będziemy dążyć do tego, aby te zagrożenia wyeliminować zawczasu” – dodał policjant.

Drugi z prelegentów zaprezentował filmy obrazujące prawidłowe i nieprawidłowe zachowania seniorów w ruchu drogowym. Na ich podstawie dyskutował z uczestnikami spotkania. Skupił się przy tym na kwestii bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. „Niestety w Polsce, wejście pieszego na jezdnię wiąże się z dużym ryzykiem. Podczas naszych spotkań chcemy z Państwem rozmawiać na tematy, jak unikać zdarzeń niepożądanych i zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu. Nie koncentrujemy się tutaj na kwestiach ustępowania czy nieustępowania pierwszeństwa” – mówił ekspert. „Proszę pamiętać, że nikt za nas życia nie przeżyje. Szanujmy je więc i dbajmy także o nie sami” – zakończył.

Galeria zdjęć ze spotkania dostępna tutaj.