Licznie przybyli Seniorzy z Myszkowa, chętnie włączyli się w dyskusję podczas spotkania w ramach akcji Senior na drodze.

Mariusz Sztal zaprezentował materiał obrazujący prawidłowe postępowanie na drodze jak i w obrębie przejść dla pieszych. Policjant Ruchu Drogowego Pan podkomisarz Tomasz Bratek z KWP Katowice przedstawił dane dotyczące zdarzeń drogowych w powiecie, opowiedział o czynnościach wykonywanych przez Policję na miejscu zdarzeń drogowych jak również pokazał jak wygląda codzienna praca Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach. Opowiedział o zdarzeniu, które wywarło na nim duże wrażenie, gdy młody człowiek podczas prelekcji skonkludował tragizm wypadków na drodze słowami smutną sentencją „Uratowaliście Państwo klasę, ale cała szkoła zginęła” to była konkluzja na temat porównania liczby osób uratowanych w wypadkach drogowych do ilości osób zabitych w tych zdarzeniach.

Zebrani chętnie zadawali pytania i komentowali poszczególne sceny prezentacji. Spotkanie przeciągnęło się ponad wyznaczone ramy czasowe, a to za sprawą ilości osób chętnych do skontrolowania swojego wzroku a także refleksu.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w tym spotkaniu a także elementy odblaskowe, aby Seniorzy byli bardziej widoczni na drogach. Serwis rowerowy miał pełne ręce roboty – padający deszcz nie odstraszył Seniorów-rowerzystów od przybycia na spotkanie na swoich pojazdach. Za to po spotkaniu mogli odjechać sprawnymi, doposażonymi rowerami.