Spotkanie „Senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie” w Międzyrzeczu odbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji.

Zostaliśmy przywitani przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Sławomira Gorącego oraz Panią st. asp. Justynę Łętowską Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji.

Ilość seniorów przybyłych na spotkanie przekroczyła oczekiwania wszystkich. Starania Pani Starosty Agnieszki Olender i Wicestarosty Zofii Plewy w zakresie akcji informacyjnej oraz miejscowe powiadamianie przez Panią Justynę zaowocowały pełną salą. Ilość rowerów (ponad 40 sztuk) dała mnóstwo pracy ale i frajdy naszemu technikowi.

Z ramienia Policji w prelekcji Mariusza Sztala wspierała asp. Małgorzata Kwiatkowska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Gorzów. Samo spotkanie rozpoczęła Pani Starosta dziękując za tak liczne przybycie. Spotkania przyniosło wiele pytań od seniorów na które skrupulatnie odpowiadał Mariusz. Pytania padały też do przedstawicielki Policji. Pani Małgorzata również miała okazję opowiedzieć uczestnikom o zdarzeniach z terenów Międzyrzecza.

Seniorzy chętnie korzystali z przygotowanych atrakcji jak badanie wzroku, sprawdzeniu refleksu na mierniku czasu reakcji. Duże wrażenie zrobił też symulator dachowania czy wybuch poduszki powietrznej. Te pokazy rozbudziły kolejne dyskusje, ale mamy nadzieję, że niedowiarków przekonaliśmy do zapinania pasów bezpieczeństwa, bez względu które miejsce w samochodzie zajmują.