Inaugurację akcji „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” w województwie lubelskim, rozpoczęliśmy od powiatu bialskiego. Dzięki gościnności Urzędu Miasta w Miedzyrzecu Podlaskim, mieliśmy sposobność spotkać się z tamtejszymi seniorami w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w środę 19 czerwca.

Większość spotkania zdominowała tematyka rowerowa i aspekty związane z bezpieczeństwem cyklistów. Na podstawie przygotowanych filmów obrazujących sytuacje niebezpieczne, przeprowadziliśmy pogadankę z seniorami dotyczącą zagrożeń w ruchu drogowym. Zwróciliśmy uwagę na elementy często niedostrzegane, które w znacznym stopniu są początkiem wystąpienia niebezpieczeństwa. Międzyrzeccy seniorzy mówili: „Jazda rowerem w naszym mieście jest na porządku dziennym. Musimy jednak bardziej pamiętać o swoim bezpieczeństwie”.

Lokalnym wsparciem służył aspirant Ireneusz Trochimiuk z Komendy Powiatowej Policji, doskonale znający specyfikę wypadkowości w powiecie bialskim. Wskazywał on konkretne lokalizacje w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie występuje problem z bezpieczeństwem uczestników ruchu. Na koniec swojego wystąpienia prosił uczestników warsztatów, by przekazali te ważne informacje swoim kolegom i przyjaciołom nieobecnym na spotkaniu.