Starostwo w Miechowie przygotowało wspaniałe miejsce na przeprowadzenie spotkania dla swoich seniorów, aby w komfortowych warunkach mogli wysłuchać prelekcji z cyklu „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Licznie przybyli słuchacze brali aktywny udział w spotkaniu. Nie było to zaskoczeniem, gdyż większość obecnych znała się doskonale z innych spotkań, a przede wszystkim ze wspólnych działań w Klubie Seniora 60 Plus w Mostku w gminie Gołcza pod kierownictwem przemiłej Pani Kierownik Urszuli Jasłowskiej.

Samo spotkanie otworzył Wicestarosta Miechowski Pan Paweł Osikowski, który przywitał serdecznie przybyłych i podkreślił, jak dla powiatu miechowskiego ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców. Ciekawą prelekcję wygłosił Pan aspirant sztabowy Arkadiusz Kopeć z KKP Miechów. Poruszył kwestie bezpiecznego poruszania się po drogach. Mocny akcent położył na to, że piesi i rowerzyści uczestnicząc w zdarzeniu drogowym pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. „Zarówno pieszy, jak i rowerzysta nie ma poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. Jest całkowicie „odsłonięty”. Konsekwencją jest narażenie na bardzo poważne uszkodzenie ciała już przy prędkościach rzędu 20-30 km/h. Poza prawidłowym oświetleniem roweru niezbędnym elementem każdego rowerzysty jest oczywiście kask ochronny. Należy wspomnieć że jest to kolejne spotkanie, podczas którego Policja mówi o rozwadze na drodze, co może wskazywać, że nie zawsze podchodzimy do kwestii własnego bezpieczeństwa odpowiedzialnie. Wyposażanie w odblaski i stosowanie się do przepisów – to konieczność, ale nic nas nie uchroni jeżeli nie będziemy zachowywali się na drodze uważnie. I o to proszą zawsze prowadzący warsztaty.

Pan Mariusz Sztal prowadząc swoją część wystąpienia zadał pytanie, czy wiemy jak należy poruszać się po prawidłowo po chodnikach, ale też generalnie na drodze. Był to wstęp do rozwinięcia dyskusji. Jeden ze słuchaczy powiedział to świetnie swoimi słowami: “Należy tak korzystać z drogi, żeby nie utrudniać innym życia”. “Trzeba jeździć czytelnie”. Wspaniała konkluzja w odniesieniu do właściwego sygnalizowania zamiarów na drodze. Uczestnicy spotkania również mogli sprawdzić swoją sprawność psychofizyczną oraz skontrolować przy pomocy tablic okulistycznych jakość swojego widzenia.

Kilka osób, które przybyło na rowerach, otrzymało również szansę na skontrolowanie swoich pojazdów pod kątem sprawności technicznej i wyposażenia. Tam gdzie brakowało obowiązkowych elementów, zostały one zamontowane.

Informacje o spotkaniu na portalu Dziennik Polski oraz stronach powiatu miechowskiego.