Z osobami 60+ w Krynicy Zdroju spotkaliśmy się w sali koncertowej nowej pijalni wód. Wyjątkowe miejsce spotkania sprawiło, że seniorzy licznie przybyli na warsztaty o bezpieczeństwie.

Jeden z modułów poprowadził st. sierżant Artur Goliński. Podkreślał, że każde miejsce na drodze jest niebezpieczne i dlatego zawsze należy zachowywać szczególną rozwagę. Zwrócił też uwagę na najczęściej popełniane błędy przez starszych uczestników ruchu i dawał rady, jak uniknąć tych niebezpiecznych dla życia zagrożeń. Poparł to licznymi przykładami.

Podczas części warsztatowej, którą poprowadził ekspert BRD Pan Mariusz Sztal uczestnicy mogli sprawdzić ostrość swojego wzroku oraz czas reakcji. I to na wydłużony u osób starszych czas reakcji położono najmocniejszy nacisk podczas pogadanki.

Po zakończonych warsztatach seniorzy mieli możliwość pogłębionej dyskusji z naszymi ekspertami. Seniorzy, którzy przyjechali rowerami zostawiali je w bezpłatnym serwisie, a po warsztatach odbierali je doposażone w elementy odblaskowe.