“Zanim te drogi powstaną, musimy przeżyć”, to słowa, które zapadają w pamięć po spotkaniu z cyklu “Senior na drodze – Pamiętaj o Bezpieczeństwie”, które miało miejsce w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Wydarzenie zostało otwarte przez Sekretarza Powiatu – Pana Henryka Małka. Sekretarz przywitał serdecznie gości i, mając nadzieję na ciekawe dla seniorów spotkanie, oddał głos Mariuszowi Sztalowi, który przekazał przybyłym wiedzę o sposobie prawidłowego poruszania się po drogach pieszych i rowerzystów.

Wiele czasu poświęcił na zagadnienia współużytkowania dróg z kierowcami pojazdów samochodowych. Seniorzy ze swojej strony zadawali wiele pytań, co wpłynęło pozytywnie na jakość spotkania – przestało ono być wykładem, a stało się ciekawą dyskusją. I tym razem Uczestnicy chętnie poddawali się kontroli jakości widzenia, czy refleksu. Wiele osób przybyło na rowerach, które niezawodnie skontrolował i doposażył nasz technik przy swoim stanowisku serwisowym.