Spotkanie “senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie” w Knurowie odbyło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zebrani Seniorzy mogli wysłuchać prelekcji Podkomisarza Tomasza Bratka z WRD KWP Katowice.

W dalszej części Krzysztof Wójcik zaprezentował przygotowane materiały, które Seniorom uzmysłowili jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pokazało też jak ważne zachowanie rozwagi, gdy inni uczestnicy ruchu nie przestrzegają tych zasad. Seniorzy chętnie zabierali głos w trudnych dla nich kwestiach i mamy nadzieję, że po tym spotkaniu wiele spraw jest dla nich bardziej przejrzystych.

Pani Dyrektor Małgorzata Cisek – Sopel już na wstępie wsparła logistycznie spotkanie wraz ze swoim Personelem. Osoby które potrzebowały pomocy przy wypełnianiu dokumentów, mogły skorzystać z pomocy Pań – Katarzyny Labisch i Joanny Andruszkiewicz. Również tym razem wszyscy otrzymali odblaski, certyfikaty i mogli zbadać swój wzrok. Następnie wszyscy udali się przed budynek, gdzie chętni skorzystali z symulatorów zderzenia i dachowania. Zapinanie pasów to obowiązek, a właściwe zapinanie pasów to zadbanie o własne bezpieczeństwo. I to mogli sprawdzić uczestnicy dzisiejszego spotkania. Rowerzyści otrzymali brakujące obowiązkowe wyposażenie do swoich pojazdów, a wiele osób wróciło do sali aby sprawdzić swój refleks na mierniku czasu reakcji. Również tym razem spotkanie zakończyliśmy długo po czasie, a Pani Agata Twardawa z MOPS Knurów zapewniła, że chętnie zobaczyła by nas na kolejnych prelekcjach w ich ośrodku.

Informacja o akcji dostępna również na stronie MOPS Knurów.