Kartuską akcję „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” – zrealizowaliśmy w środę 12 czerwca. Z naszymi gośćmi spotkaliśmy się w nowoczesnej siedzibie Kartuskiego Centrum Kultury przy ul. Klasztornej. Odwiedziło nas 33 seniorów i zgodnie z zapowiedziami, dla wielu z nich nasze spotkanie było początkiem wakacyjnej podróży. Część uczestników warsztatów tuż po zakończeniu zajęć wyruszyła na wypoczynek.

W naszym warsztacie rowerowym serwisowaliśmy sześć rowerów. Prawie wszystkie były w dobrym stanie technicznym i nie wymagały uzupełnienia elementów wyposażenia obowiązkowego. Tak więc tym razem nasz serwisant nie przepracował się ?

Tematy dotyczące lokalnych zagrożeń BRD poruszył sierżant sztabowy Adrian Zabrocki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Wskazywał on miejsca w Kartuzach, na które seniorzy powinni zwrócić baczną uwagę oraz dawał rady, jak w tych lokalizacjach skutecznie unikać niebezpieczeństw.

Mariusz Sztal – ekspert ruchu drogowego, zaprezentował uczestnikom przygotowane wcześniej filmy. Obrazowały one realne zagrożenia na drodze. Na ich podstawie przeprowadził z seniorami pogadankę. Z uwagi na fakt, iż większość uczestników spotkania należała do grupy pieszych, nasz ekspert znaczną część spotkania poświęcił tematom zagrożeń występujących na przejściach dla pieszych oraz w miejscach przekraczania drogi poza przejściami.