W Hajnówce, we wtorek 18 czerwca, mieliśmy okazję spotkać się z seniorami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rozmowy w tematyce bezpieczeństwa na podlaskich drogach poprowadził podkomisarz Daniel Urbański – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu na gruncie BRD, udzielał seniorom rad, opowiadając przy tym o niebezpiecznych sytuacjach, jakie miały miejsce na hajnowskich drogach.

Mariusz Sztal – ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreślał, że wraz z wiekiem czas reakcji na zagrożenia wydłuża się. Każda z osób powyżej 60 roku życia powinna mieć tego świadomość i uwzględniać ten fakt będąc uczestnikiem ruchu drogowego.

Przy tej okazji, dużym zainteresowaniem cieszył się miernik czasu reakcji, gdzie seniorzy mogli zweryfikować swój refleks.

Gorące podziękowania należą się stowarzyszeniu „Klub Amazonek w Hajnówce” za pomoc w realizacji wydarzenia i czynny udział w nim.