W Gubinie podczas spotkania „Senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie” spotkaliśmy się w budynku Urzędu Miasta.

Z ramienia Policji wspomagała nas podobnie jak w Międzyrzeczu Pani Aspirant Małgorzata Kwiatkowska z WRD KWP Gorzów Wielkopolski, która opowiedziała przybyłym o najczęstszych przyczynach wypadków drogowych z udziałem osób w wieku 60+, na podstawie autentycznych zdarzeń z regionu. Mariusz Sztal pokazywał na przygotowanej prezentacji jakie błędy popełniają uczestnicy ruchu drogowego, bez względu w jaki sposób poruszają się po drodze. Każdy znalazł coś dla siebie: pieszy, rowerzysta czy kierowca samochodu.

W związku z tym, że byliśmy w Gubinie, a więc mieście granicznym słuchacze zadawali sporo pytań, dlaczego w polskich przepisach niektóre kwestie są mocno odmiennie uregulowane niż w przepisach niemieckich. Poruszone zostały kwestie sprawności psychofizycznej, kwestie przyjmowania leków i skutków z tym związanych. Nie zabrakło i tym razem wykładu na temat zapinania pasów bezpieczeństwa, gdzie przy pomocy symulatora dachowania zebrani mogli zobaczyć jak istotny jest to element w życiu kierowcy czy pasażera. Uczestnicy otrzymali na koniec certyfikaty udziału w spotkaniu, a także elementy odblaskowe. Mamy nadzieje, że seniorzy będą ich używali we właściwy sposób, na co kładł dużą uwagę w swoim wykładzie Prelegent.