Na spotkaniu z akcją Senior na drodze w Gnieźnie spotkaliśmy się w siedzibie Starostwa Powiatowego, gdzie w organizacji pomagali nam Dyrektor Wydziału Komunikacji Pan Wojciech Krawczyk i Jego Zastępca Pan Sławomir Macioł.

Po przywitaniu przez Pana Dyrektora przybyłych gości, głos zabrał Mariusz Sztal przedstawiając powody naszej wizyty, a także opowiedział o celach jakie chcemy osiągnąć podczas spotkania. Przybyli policjanci z KPP Gniezno. Aspirant Marek Giszczyński oraz aspirant sztabowy Krzysztof Sowa odpowiadali na liczne pytania seniorów – począwszy od kwestii związanych ze ścieżkami dla rowerów, poprzez pytania o dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce, a skończywszy na problemach społecznych. Poruszali też problemy związane z infrastrukturą w zakresie brakujących chodników, brak oznakowanych przejść dla pieszych i innych niedogodnościach jakie spotykają im w codziennym życiu podczas poruszania się po drogach. Policjant odpowiadał szczegółowo na wszystkie pytania, nawet po zakończonym spotkaniu w rozmowach kuluarowych.

W dalszej części prelekcji Mariusz Sztal wciągał słuchaczy do dyskusji, a ci nie pozostawali dłużni zadając kolejne pytania. Było to wartościowe spotkanie. Przedstawiciele Starostwa obecni na sali na pewno też słuchali z uwagą głosu społeczności . Jesteśmy przekonani, że niektóre problemy da się rozwiązać szybko, jeżeli zostaną one jasno sprecyzowane.

Seniorzy gnieźnieńscy mogli skontrolować wzrok, refleks, a także otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Następnie przeszliśmy na plac przed Urzędem, gdzie przypomnieliśmy seniorom jak prawidłowo zapinać pasy, jak zabezpieczać przewożone przedmioty w kabinie kierowcy aby podczas zdarzenia drogowego nie narazić się na dodatkowe uszkodzenia ciała. I w tym mieście symulator dachowania spełnił swoją rolę, pokazując, że podczas wypadku bez pasów nasze szanse na przeżycie maleją.

Sprawozdanie zamieścił portal Moje Gniezno oraz Gniezno 24.com.