Dzierżoniowska edycja spotkania z cyklu “Senior na drodze- Pamiętaj o bezpieczeństwie” odbyła się w budynku Starostwa.

Pani Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich ze swoimi pracownicami zapewniły doskonałą organizację spotkania.

Starosta Dzierżoniowski Pan Grzegorz Kosowski serdecznie przywitał przybyłych i podziękował za znakomitą frekwencję. Następnie głos zabrali: Komendant Straży Miejskiej Pan Andrzej Mich oraz Pan Tomasz Mitraszewski – Członek Zarządu Stowarzyszenia “Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”. Na spotkanie przybył również Pan Stanisław Jurcewicz – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Z ramienia Policji głos zabrała Pani mł. asp. Magdalena Wilk z KPP Dzierżoniów. Spotkanie odbyło się już w znanej konwencji, czyli z wystąpieniem Mariusza Sztala prezentującego całość zagadnień a mł. asp. Magdalena Wilk opowiedziała o zdarzeniach przy których była obecna. Wywarło to duże wrażenie obecnych. Tym razem ilość pytań, wątpliwości i przemyśleń ze strony Seniorów była naprawdę duża. Nie zabrakło części z kontrolą wzroku i refleksu. W tych elementach spotkania wzięli udział prawie wszyscy obecni na sali.

Przed budynkiem rowery na których przyjechali słuchacze, zostały skontrolowane przez technika rowerowego.

Pojazdy nieposiadające obowiązkowego wyposażenia – zanim Straż Miejska je oznakuje – muszą odpowiadać warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dlatego w pojazdach w których brakowało takiego wyposażenia, zostało one uzupełnione, co było to jednym z warunków postawionych przez Komendanta Straży Miejskiej, aby rowery mogły zostać oznakowane.

Napisał o akcji portal doba.pl oraz Telewizja Sudecka.