Spotkanie “Senior na drodze – Pamiętaj o bezpieczeństwie” odbyło się w Blachowni w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Spotkanie rozpoczęła swoim wystąpieniem Pani Burmistrz Sylwia Szymańska, która podziękowała uczestnikom za tak dobrą frekwencję, pomimo niesprzyjającej deszczowej aury. Następnie głos zabrała Pani podkomisarz Marzena Szwed z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Ciekawa prelekcja Policjantki wciągnęła słuchaczy do dyskusji. Uczestnicy przedstawiali swoje problemy, a Pani Marzena wraz z prowadzącym spotkanie – Krzysztofem Wójcikiem, odpowiadali na zadawane pytania. Pani podkomisarz została do końca spotkania, wielokrotnie włączając się w dyskusje, które trwały podczas dalszej części prezentacji prowadzonej przez Krzysztofa Wójcika.

Zapewne spotkanie trwało by jeszcze dłużej, ale na seniorów czekały: kontrola wzroku, kontrola czasu reakcji, a także prezenty przekazane przez przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w postaci odblaskowych elementów poprawiających widoczność uczestników na drodze. Kolejne prezenty uczestnicy spotkania otrzymali od Pani Pauliny Głuszko – Specjalisty ds. Promocji Gminy. Pani Paulinie dziękujemy za wsparcie logistyczne podczas całej imprezy. Zanim seniorzy opuścili siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymali również pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu. Przed budynkiem technik rowerowy przekazał wyregulowane i doposażone rowery osób, które zgłosiły się do bezpłatnego serwisu ze swoimi pojazdami.