Centrum Sądeckiego Seniora to miejsce lubiane przez nowosądeckich mieszkańców. To tutaj nasi lokalni partnerzy przygotowali dla seniorów dwudniowy cykl imprez tematycznych. Wśród nich spektakl słowno-muzyczny „Z literaturą, poezją i pieśnią w 100-lecie Niepodległej Polski” w wykonaniu Seniorów z Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu oraz zwiedzanie małopolskiej stacji uzdatniania wody. Głównym czwartkowym wydarzeniem była jednak nasza akcja „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”.

Blisko 50-ciu seniorów powitał zastępca Prezydenta Miasta Pan Wojciech Piech. Pogratulował Krajowej Radzie BRD pomysłu działań skierowanych do seniorów i podziękował, że wydarzenie zostało zorganizowane w Nowym Sączu.

Prelekcję dotyczącą właściwych i niewłaściwych zachowań na drodze zaprezentował Wiesław Kądziołka, z-ca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Przygotował także dla uczestników spotkania słodki upominek i opaski odblaskowe.

Przykłady lokalnych zagrożeń drogowych omówił asp. sztab. Ryszard Ogórek z Komendy Miejskiej w Nowym Sączu. Na prośbę zgromadzonych, przedstawił sygnały dawane uczestnikom ruchu przez kierującego ruchem policjanta.

Grad pytań dotyczący nowosądeckiej infrastruktury rowerowej, spadł na Grzegorza Mirka, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Seniorzy pytali o datę zakończenia budowy miejskiej infrastruktury rowerowej oraz o przyszłość polskiego odcinka EuroVelo, czyli europejskiej sieci szlaków rowerowych. Korzystając z okazji, zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia. Dyrektor zapewnił, że lokalne problemy z infrastrukturą rowerową zostaną sprawnie rozwiązane.

Relacja z Wydarzenia na portalu Nowy Sącz i Senior Nowy Sącz.