3. sierpnia 2018 r., Płock. W ramach akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” odbyło się spotkanie warsztatowe, zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z siedzibą w Płocku pl. Dąbrowskiego nr 2.

Przybyli seniorzy z grupy wiekowej 60+ – 49 osób, w tym 35 rowerzystów. Jak to założyli organizatorzy – Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada BRD oraz Policja – odbyły się spotkania panelowe z ekspertem ruchu drogowego, następnie z policjantem, była możliwość zasięgnięcia bezpłatnej porady dietetyka.

Zajęcia poprowadzili eksperci ruchu drogowego oraz płoccy policjanci. Prelegenci rozmawiali z uczestnikami, uświadamiając im zagrożenia na drodze oraz przedstawiając sposoby, jak ich unikać. Wiele mówiono także o problemach lokalnych. Obecny w spotkaniu przedstawiciel Mazowieckiej Rady BRD zadeklarował pomoc w rozwiązaniu jednego ze szczególnie pilnych.

Każdy, kto przyjechał rowerem, mógł skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego swojego pojazdu oraz doposażyć go w obowiązkowe elementy przewidziane prawem, a przecież znacząco wpływające na bezpieczeństwo cyklistów. Niestety w wielu sytuacjach niezbędna była regulacja hamulców, przerzutek. W kilkunastu zamontowano dzwonki, odblaski oraz światełka.

Cel akcji – podniesienie bezpieczeństwa pieszych i rowerowych uczestników ruchu drogowego – mógł być realizowany dzięki pomocy Leszka Brzeskiego, Pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego, a także sekretarza Mazowieckiej Rady BRD oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.