W ostatni piątek września, 28 września 2018 r., mieliśmy przyjemność przeprowadzić naszą akcję dla wrocławskich pieszych i rowerzystów 60+. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Tratwa” skorzystaliśmy z siedziby Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” i zaprosiliśmy seniorów właśnie tutaj.

Z zaproszenia skorzystali nie tylko słuchacze lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora, ale również kilkunastoosobowa grupa osób 60+ niesłyszących i niedosłyszących. Z myślą o nich swoją pomoc zapewniła Fundacja „PL”, zajmująca się szkoleniem i edukacją osób z wadami słuchu w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jej Prezes – Monika Folwarczny, przetłumaczyła na język migowy całe wydarzenie.

Obecny na sali Sekretarz Dolnośląskiej Rady BRD Mariusz Jagodziński, opowiedział uczestnikom o działaniach Rady podejmowanych dla rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Wskazał możliwości i procedury rozwiązywania zauważonych problemów infrastrukturalnych.

Asp. sztab. Tomasz Słuszniak z Komendy Wojewódzkiej Policji poprowadził panel dotyczący bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z wrocławskich dróg. Zaprezentował filmy obrazujące niebezpieczne sytuacje na drodze, w których kierujący celowo lekceważyli przepisy, przejeżdżając na czerwonym świetle. Przestrzegał uczestników spotkania przed nieostrożnym wchodzeniem na jezdnię, mimo nadawanego zielonego sygnału dla pieszych. Przedstawił statystyki wypadkowości wśród niechronionych uczestników ruchu, a końcu swojego wystąpienia wytłumaczył zebranym znaczenie sygnałów dawanych przez policjanta kierującego ruchem.

Dyskusję na temat przepisów drogowych skierowanych do rowerzystów i pieszych moderował Mariusz Sztal, ekspert ruchu drogowego. Chętnie odpowiadał na pytania uczestników, zachęcając ich jednocześnie do wyrażania własnych opinii.

Tradycyjnie, spotkanie zakończyliśmy wręczeniem każdemu z seniorów certyfikatu uczestnictwa w akcji, materiałów edukacyjnych i elementów odblaskowych.