„Dziękujemy za możliwość udziału w tak ważnej akcji. Olsztyńscy seniorzy chcą czuć się bezpieczni na drodze” – mówiła Pani Sabina Maria Dąbrowska

„Dziękujemy za możliwość udziału w tak ważnej akcji. Olsztyńscy seniorzy chcą czuć się bezpieczni na drodze” – mówiła Pani Sabina Maria Dąbrowska z Olsztyńskiej Rady Seniorów.

W sali konferencyjnej Olsztyńskiego Ratusza gościliśmy liczne grono osób 60+. Byli tam zarówno przedstawiciele lokalnych klubów seniora, jak i osoby niezrzeszone. Relację z wydarzenia przeprowadziło Radio Olsztyn.

Blisko półtoragodzinną prelekcję, dotyczącą realnych zagrożeń na olsztyńskich drogach przygotował nadkomisarz Paweł Godlewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Przestrzegał zgromadzonych przed nieostrożnym wchodzeniem na jezdnię i przekraczaniem jej w niewłaściwym miejscu. Przytaczał statystyki wypadków, w których brały udział osoby powyżej 60-ego roku życia.

Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie informował uczestników o podejmowanych działach dla poprawy BRD. Podkreślił, iż instytucja w której pracuje, jest jednocześnie Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gdzie głównym celem jest edukacja uczestników ruchu drogowego.

Mariusz Sztal, ekspert ruchu drogowego nawiązał do słów poprzedników, prezentując filmy dedykowane akcji. Pokazywał w nich możliwe konsekwencje niestosowania się do przepisów czy dawania złego przykładu dzieciom. Zachęcał zgromadzonych do czynnego udziału w zajęciach i wypowiadania własnych opinii.

Pani Sabina Maria Dąbrowska oraz prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski z prezydium Rady Olsztyńskich Seniorów, gratulowali nam pomysłu i zaangażowania w akcję. Dziękowali także uczestnikom spotkania, podkreślając, iż ważne jest, by olsztyńscy seniorzy byli świadomi zagrożeń i dzięki temu czuli się bezpiecznie na drodze.

Mariusz Sztern z sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przekazał seniorom elementy odblaskowe. My zaś dołożyliśmy materiały edukacyjne i certyfikaty uczestnictwa.

Zaproszenie w kopernik.tv

Relacja w Radiu Olsztyn

Informacje w kopernik.tv

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

© 2018 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.