Uniwersalne problemy seniorów 60+

2 sierpnia 2018 r. - zgodnie z harmonogramem akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” - odbyło się kolejne tzw. spotkanie warsztatowe. Przypomnijmy organizatorami akcji jest Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przy współudziale Policji. Partnerzy lokalni: „Kamienica Inicjatyw” oraz „Dom Harcerza”.

Do siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu przy Rynku Staromiejskim nr 7 przybyli przedstawiciele pieszych i rowerzystów grupy wiekowej 60+. W warsztatach wzięło udział 39 osób, wśród nich 17 rowerzystów. Uczestnicy spotkania aktywnie uczestniczyli w panelach tematycznych, które poprowadził Mariusz Sztal, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sierż. sztab. Agnieszka Bubień, reprezentująca Komendę Miejską Policji w Toruniu. Podkreślano, iż przyjęta formuła policyjnej prezentacji, analizy zagrożeń na konkretnych, lokalnych przykładach było doskonałym i trafnym wyborem.

Wszyscy uczestnicy spotkania skorzystali z bezpłatnych badań i porad dietetyka w ramach Projektu Zdrowie – Polskiego Centrum Dietetycznego z Torunia.

Cykliści powierzyli swoje pojazdy, działającemu w ramach akcji, serwisowi rowerowemu. Przeprowadzony został przegląd techniczny, rowery doposażono w niezbędne elementy oświetlenia i dzwonki. Seniorzy otrzymali opaski i kamizelki odblaskowe. Skorzystali z przygotowanego poczęstunku. Odebrali certyfikaty uczestnictwa.

Reportaż ze spotkania realizowała TV Toruń: wywiady z uczestnikami oraz organizatorami.

Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD w Toruniu, Marek Staszczyk - poproszony o komentarz - powiedział: - Podejmowana tematyka jest niezwykle ważna i ma charakter uniwersalny. Zagrożenia w ruchu drogowym są różne, a to alkohol, to przydrożne drzewa, to młodzi kierowcy itd. itp. Statystyki niezwykle indywidualne, różne w poszczególnych regionach, natomiast problematyka seniorów ma właśnie cechy problemów zdecydowanie uniwersalnych i powszechnych. Uczestnicy ruchu drogowego 60+ to grupa podwyższonego ryzyka. Inicjatywie należy tylko przyklasnąć. Zaczęto od dobrej strony. Natomiast, gdyby Krajowa Rada BRD chciała rozszerzyć akcję o kolejne problemy, dalej może charakterystyka indywidualna w poszczególnych województwach.

Galeria zdjęć z warsztatów w Toruniu [kliknij].

 

© 2018 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.