Łódź – 30 lipca 2018

W Łodzi oraz Kutnie, odpowiednio 30 i 31 lipca br. w ramach akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” odbyły się warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeszcze w tym tygodniu spotkania w kolejnym województwie – kujawsko-pomorskim, a tu w Bydgoszczy, Toruniu i Płocku.


W łódzkim Centrum Aktywnego Seniora – Ośrodek Kultury „Górna” oraz w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie realizatorzy akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, w imieniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa Infrastruktury oraz ich partnera strategicznego – Policji, spotkali się z adresatami projektu. - Jako Seniorzy, są Państwo w grupie osób szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto więc, by umieli Państwo je rozpoznać, mieli ich świadomość i potrafili skutecznie im przeciwdziałać – apelował, zapraszając na warsztaty, Urząd Miasta Łodzi. Przywołajmy statystyki: niemal co czwarty mieszkaniec województwa (24,6%) ma 60 lat i więcej i tak łódzkie jest najstarszym regionem w kraju. W 2017 r. w regionie odnotowano stosunkowo niski w skali kraju odsetek wypadków z udziałem pieszych i motocyklistów. Problemem na tle pozostałych województw jest znaczny odsetek wypadków z udziałem rowerzystów.


Łącznie w obu spotkaniach wzięło udział kilkadziesiąt osób. Odbyły się dwa panele tematyczne: policjanta i eksperta ruchu drogowego. W ramach dyskusji zgłoszone zostały uwagi oraz propozycje rozwiązań organizacji ruchu drogowego umożliwiające, zgodne z przepisami oraz bezpieczne, poruszanie się na rowerze. Zaprezentowane propozycje zostaną przekazane sekretarzowi WRBRD w Łodzi. Pojazdy seniorów-rowerzystów poddane zostały przeglądowi technicznemu, dokonano podstawowych napraw, uzupełniono brakujące obowiązkowe wyposażenie, policja znakowała rowery.


Kutnowska Telewizja Miejska zrealizowała specjalny program poświęcony spotkaniu w ramach akcji (dostępny tutaj). Krótka fotorelacja – (kliknij).

 

© 2018 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.